Undersøgelser

En psykologisk undersøgelse kan have forskellige designs afhængig af formål og indhold. Omfanget kan strække sig fra en specifik vurdering af et enkelt funktionsområde til en bred klinisk undersøgelse af grundlæggende personlighedsmæssige, sociale og kognitive funktioner. Produktet, altså tilbagemeldingsrapporten, kan være udformet som en kortere konkluderende tilbagemelding på en side eller to, eller det kan have form af en længere dybdegående og mere detaljeret rapport.

Alle undersøgelser starter med en omhyggelig afklaring af formålet med og grundlaget for det ønskede stykke arbejde, samt nøje forklaring af hvad der kan forventes af undersøgelsen. Her aftales også timeforbruget og prisen på arbejdet.

Psykologiske undersøgelser anvendes der, hvor der er behov for viden om generelle eller specifikke evne- og funktionsniveauer. Typiske eksempler er:

  • Afklaring af ressourcer og barrierer i forbindelse med arbejdsevne
  • Afklaring af ressourcer og barrierer i forbindelse med forældrekompetence
  • Underbyggende grundlag for diagnosticering af psykisk lidelse, hjerneskade eller syndromer
  • Retningsgivende grundlag for behandlings- eller plejeplaner

Psykologisk.info

v/ Heidi Rømer Hansen
Blegstræde 3, 2.sal,
4300 Holbæk

Kontakt

Tlf: +45 2516 1312
Email: heidi@psykologisk.info
CVR: 30289684

Telefontider

Jeg har ingen faste telefontider. Du kan med fordel sende en sms med ønske om at blive ringet op, så kontakter jeg dig ved førstkommende lejlighed.

Copyright 2017 Heidi Rømer Hansen