Klinikken

I klinikken behandler vi mennesker, der på den ene eller den anden måde befinder sig i en overbelastningstilstand. Vi kan hjælpe dig, hvis du har været udsat for noget traumatisk, hvis du er stresset af arbejde eller livsomstændigheder, hvis du har en let depression, hvis du befinder dig i en personlig krise, eller hvis du er berørt af en af dine nærmestes belastede tilstand.

Nedenfor kan du læse om hvilke former for behandling, der varetages i klinikken. Længere nede finder du en præsentation af de partnere, der også assisterer i behandlingen.

Vi tager imod henvisninger fra forsikringer og fra kommuner, eller du kan betale selv. Kontakt os på 25161312 for en snak om mulighederne.

Behandling af stress, krise og depressive tilstande

Behandlingen foregår samtaleterapeutisk ved kognitiv tilgang, hvor vi arbejder med tanke- og adfærdsmønstre, samt interpersonel og psykoedukativ tilgang, hvor vi arbejder med den aktuelle livssituation og de vigtige selvforståelser, og igangsætter den nødvendige udvikling.

Psykotraumer

Her foregår behandlingen ud fra kropsterapeutisk metode inspireret af grundlaget for teknikker som Somatic Experiencing, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), EFT (Emotional Freedom Techniques) eller TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises), som deler forståelsen af, at stress og psykotraumer sætter sig i kroppen og bedst lader sig behandle gennem kropslige oplevelser og sanser. I forløbet kan indgå behandlinger ved Jeanette Stegmann Jelstrup (se nedenfor), hvor det er relevant.

Gruppeforløb og vejledende samtaler til pårørende til mennesker med sindslidelse, misbrug/afhængighed eller kronisk sygdom

Her er ikke tale om behandling, men om hjælp via information om lidelserne, vejledning om de bedste måder at hjælpe på og personlig følelsesmæssig støtte i forhold til bekymringerne.

I klinikken assisterer også

Jeanette Stegmann Jelstrup

ergoterapeut, zoneterapeut og massør

Jeg er uddannet ergoterapeut, og har i mere end 10 år arbejdet inden for det offentlige system med genoptræning, både med fysiske og psykiske problemstillinger, som ofte kan hænge sammen, og/ eller indvirke på hinanden. Her startede min interesse for massagen, som et værktøj til at få større kropsbevidsthed, og derved lære at lytte og agere hensigtsmæssigt til kroppens egne signaler. Dette er gældende og brugbart både når du er fysisk overbelastet, og derfor har muskel smerter, men også når det er de psykiske problemer der overbelaster dig, og sætter sig som smerte i din krop. I 2007 tog jeg uddannelse som fysiurgisk massør – og i 2014 blev jeg eksamineret FDZ zoneterapeut. Med udgangspunkt i ovenstående, forsøger jeg nu at hjælpe mennesker til at få deres muskel og energi system i balance, og igen kunne bruge kroppen optimalt og med glæde og respekt for egne grænser.

Lene Kattrup Zoega

socialrådgiver og samtaleterapeut

Jeg er uddannet socialrådgiver og har igennem de sidste 15 år kvalificeret mig yderligere indenfor behandling, coaching og terapi. Jeg har primært arbejdet med mennesker der har udviklet en afhængighed, deres pårørende og medarbejdere som gerne vil dygtiggøre sig indenfor feltet.
Jeg har varetaget opgaver, dels i det kommunale og i det private regi. Mine opgaver har primært omhandlet individuelle samtaleforløb, adfærdseksperimenter, gruppeledelse, undervisning og oplæg til pårørende og samarbejdspartnere. Det kreative element fylder i mit private liv og jeg bruger også en maleterapeutisk indgangsvinkel i samtaleforløbene, hvis det giver mening for den enkelte. Ofte kan det være vanskeligt at sætte ord på tanker og følelser, hvor min erfaring er at det at male, ud fra guidede øvelser, kan være en brugbar metode og et supplement til samtalen. En anden vinkel til at få indblik i egne mønstre, drømme og barriere.
Jeg tilbyder afklarende samtaler, samtaleforløb, undervisning/oplæg til pårørende og personalegrupper.

Karina Stenholt Andersen

psykolog og sygeplejerske

Jeg er psykolog med oprindelig baggrund som sygeplejerske indenfor almen og kirurgisk sygepleje. Jeg har gennem årene, også før jeg uddannede mig som psykolog, arbejdet med samtale- og hypnoterapi. Jeg har med min sygeplejefaglige baggrund en særlig indgangsvinkel til at arbejde med de psykologiske og følelsesmæssige udfordringer ved alvorlige og kroniske somatiske lidelser, både for den syge og de pårørende. Jeg underviser jævnligt kroniske syge borger og deres pårørende i hvilke psykiske reaktioner, der kan opstå som følge af en kronisk sygdom. Jeg har endvidere erfaring og interesse i at tale med unge mennesker med psykiske, personlige og sociale udfordringer, der har det svært ift. at gennemføre deres ungdomsuddannelse.


Psykologisk.info

v/ Heidi Rømer Hansen
Blegstræde 3, 2.sal,
4300 Holbæk

Kontakt

Tlf: +45 2516 1312
Email: heidi@psykologisk.info
CVR: 30289684

Telefontider

Jeg har ingen faste telefontider. Du kan med fordel sende en sms med ønske om at blive ringet op, så kontakter jeg dig ved førstkommende lejlighed.

Copyright 2017 Heidi Rømer Hansen